ОБ'ЄДНАНИМ ТЕРИТОРІАЛЬИМ ГРОМАДАМ
Громадське Підприємництво
Залучає громадян до створення стартапів у громадах, а також
постійного пошуку можливостей для розвитку громади та проведення експерементів.
Послуги
Відділ Інновацій ОТГ
Становлення сомодостатнього ОТГ, що здатне до визначення та реалізації власного векторру розвитку, - це справжній виклик для громади. Завдання ускладнюється ще й тим, що вектор цей неодмінно має бути інноваційним, оскільки громади вже зараз конкурують за інвестиції, а значить зобов'язані пропонувати унікальні цінностні пропозиції. Така робота, особливо на етапі становлення, потребує сфокусованої підтримки, що може надаватися відділом інновацій ОТГ забепечуючи виконання таких завдань:

- Створення плану переходу громади на «інноваційні рейки»

- Координація реалізації цього плану, оцінка прогресу та корегування подальших планів відповідно до фактичних показників

- Інформування і залучення громадян до громадського підприємництва - ініціації та участі в проектах з розвитку громади

- Організація проведення навчання для жителів та менеджменту громади. Надання інформаційної, методологічної та інструментальної підтримки учасникам проектів

- Формування та координація роботи інвестиційних комітетів, що будуть ухвалювати рішення про фінансування створення прототипів та проведення експериментів

- Організація забезпечення сервісу підтримки проектних команд в питаннях створення прототипів та проведення експериментів через залучення до співпраці зовнішніх експертів, винахідників, стартапів, корпорацій та інших

- Виконання ролі проектного офісу для проектів-експериментів. Координація процесу від ідентифікації можливості до масштабування успішних результатів експериментів

- Забезпечення постійної та прозорої комунікації всередині громади, що до прогресу інноваційної трансформації, висвітлення основних ініціатив громадян та їх впливу на громаду
Стратегічне планування
Ми маємо значний прикладний досвід стратегічного планування в міжнародних та українських компаніях та організаціях. Професійне володіння сучасними методами фасилітації, модерації та планування допоможе нам разом з вами вибудувати чітку та гармонійну ієрархію стратегічних сенсів від Призначення, Візії та Місії до Стратегії та Тактичних програм і планів.
Прототипування
Саме експериментаторство, окрім іншого, характеризує сьогодні конкурентоздатність сучасної громади. «Скажіть мені скільки експериментів на одного жителя на рік проходить в вашій громаді, і я скажу наскільки вона інноваційна» - саме так може звучати в цьому контексті відомий крилатий вислів. Експериментаторство дозволяє громаді постійно ідентифікувати і «знешкоджувати» у безпечний спосіб велику кількість ризиків пов'язаних як з поточною діяльністю так і з новими горизонтами.

Але, легше сказати ніж зробити – не всі готові до експериментаторства. Не знають як організувати цей процес, зробити його легким, простим, зрозумілим. Для цього, ми створили сервіс з прототипування, який дозволяє:

- допомогти громадянам правильно оцінювати та описувати ідентифіковані можливості

- знаходити профільну зовнішню експертизу у співпраці з винахідниками, стартапами, IT- спеціалістами, тощо, необхідну для створення прототипів та проведення експериментів

- правильно оформлювати відносини з такими підрядниками та коректно передавати інтелектуальні права на прототип

- мінімізувати витрати на створення прототипу та проведення експерименту завдяки стратегічному/довгостроковому залученню виконавців

Інновації
Майже половина всіх нових продуктів та сервісів, що виводяться на ринок так і не знаходять своїх споживачів. Щоб ті інвестиційні проекти, що розлюблюються громадою мали більше шансів на успіх і знайшли свого інвестора та споживача, ми застосовуємос учасні методи клієнто-орієнтованого підходу, що базуються на принципах дизайн-мислення.
Внутрішні коммунікації
Постійна підтримка зв'язку всередині громади, є запорукою успішного залучення громадян до участі у программах розвитку, проектах та підприємницьких ініціативах спрамованих на соціально-економічне становлення громади.
Ми маємо досвід у створенні потужних та дієвих форматів внутрішніх комунікацій найрізномаитніших форматів, починаючи з живих зустрічей, закінчуючи on-line радіо та чат-ботами.
Зацікавли наші послуги?
Будь ласка, заповніть деталі форми, і ми зв'яжемся з вами якнайшвидше.
Імя
E-mail
Телефон
Ви
Промо код (опція)
Вас цікавить
Повідомлення